ค้นหาโปรแกรม

December, 2019

HKTG03 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น (CX) SEP-DEC 19

ประเทศ ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้นท่านละ ​ 8,900 บาท
สายการบิน CX

HKTG04 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ นองปิง (CX) SEP-DEC 19

ประเทศ ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้นท่านละ ​ 13,900 บาท
สายการบิน CX

HKTG05 ฮ่องกง สายบุญ (CX) SEP-DEC 19

ประเทศ ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้นท่านละ ​ 13,900 บาท
สายการบิน CX

HKTG26 มาเก๊า จูไห่ (NX) SEP-DEC 19

ประเทศ ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้นท่านละ ​ 7,900 บาท
สายการบิน NX

February, 2020

MD19025 ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด

ประเทศ งานกรุ๊ป
ราคาเริ่มต้นท่านละ ​ 17,900 บาท
สายการบิน HX